Verantwoord Bestuur

 

Als leidraad
voor politici, ambtenaren, raad van toezicht en bestuurders

 

Kritiek is welkom: Een goed uitgangspunt, maar met kritiek of tegenkracht omgaan is van een andere orde. Emoties, karakter en soms teleurstelling spelen parten. Kritiek gebruiken als beleidsinstrument vereist een intensief samenspel tussen beleidsbedenkers en uitvoerders.

Brainstorm conflictoplossing

Met het plaatsen van het praktijkvoorbeeld in een korte brainstormsessie ondersteun ik teams van (politieke) bestuurders en medewerkers in het doorgronden van de conflictsituatie.
Het benoemen van argumenten voor en tegen mogelijke beslissingen geeft inzicht, brengt partijen dichter bij elkaar (door begrip voor elkaars standpunten) en leidt tot een uitlegbaar en verantwoord besluit.