Integriteit

 

Is werken aan onderzoek en besluitvorming

 

Integriteit is werken aan morele waarden van de organisatie en van de mensen. Waarden zijn krachtige human resources om verantwoord te besturen of te ondernemen.

Integriteit is ontmoeting, debat en discipline.

Het geeft ook voldoening om met elkaar verantwoordelijkheid te delen en te komen tot juiste beslissingen.

Met deze activiteiten kan de organisatie integriteit praktisch en inspirerend maken:

  • Een enthousiasmerende kick-off van een integriteitsprogramma, al dan niet met de inzet van theater en acteurs
  • De dilemma training op alle niveaus van de organisatie. Een leerzaam onderzoek naar wat morele dilemma’s kunnen zijn en hoe je komt tot een effectieve en moreel juiste beslissing en/of handeling
  • De gedragscode op maat en gedragen door de medewerkers. In enkele korte workshops maken deelnemers een ‘eigen’ gedragscode die dient als gezamenlijke leidraad voor gedrag en houding
  • De risico inventarisatie In een actieve workshop worden de voornaamste bedrijfsrisico’s geïnventariseerd en de mogelijke schade bepaald. De risico’s kennen, is de oplossingen vinden
  • De inkoop- en aanbestedingsprocedure. Papier is geduldig, bureaucratie ligt op de loer. In een workshop met interne medewerkers en externe aanbieders wordt de aanbestedingsprocedure kritisch ontleed. Op basis van het benoemen van de succes- en faalfactoren wordt een nieuwe efficiënte en effectieve inkoop- en aanbestedingsprocedure geconstrueerd
  • Certificaat Integriteit. Organisaties moeten voldoen aan wettelijke criteria en (internationale) bedrijfsgroep regels. Op basis van onderzoek van documenten en interviews vindt een quick scan plaats (integriteit APK-keuring) om te zien of de organisatie nog voldoet aan de eisen en verwachtingen.