HRM

 

Uitnodigend personeelsbeleid

als sleutel voor succes!

 

P&O zijn de basis van een goede organisatie. Door mensen en structuren aan elkaar te koppelen creëer je succes. Als betrokken en gedreven adviseur ondersteun ik het management en de P&O-collega’s om effectief samen te werken. Het debat met elkaar aan te gaan op basis van onderling begrip over de taken van P&O in de organisatie.

De afdeling P&O / HRM speelt vier rollen:

  • uitvoering van een juiste personeelsadministratie
  • advisering van leidinggevenden en medewerkers over personele en organisatorische aspecten
  • meebepalen van de bedrijfsstrategie
  • interne monitor en projectuitvoering

Quick scan Taakuitoefening P&O.

De verwachtingen van P&O zijn groot, maar de beeldvorming over de kwaliteit verschilt nog wel eens. Een quick-scan onder managers, medewerkers en het P&O-team meet de tevredenheid over P&O en leidt tot nieuwe inzichten om P&O beter aan te sluiten op de verwachtingen binnen de organisatie.

Rollenspel opdrachtgever en opdrachtnemer

Bestuurders; managers als vragende partij en P&O-adviseurs als uitvoerende partij én monitor. Om bestuurders en managers op tijd van het juiste advies (of waarschuwing) te kunnen voorzien, hebben adviseurs een ‘politieke’ antenne nodig. Adviseur zijn is een vak dat je kunt leren. Het rollenspel bootst de werkelijkheid na en leert adviseurs op te treden als gelijkwaardige sparringpartner voor leidinggevenden en medewerkers.
Managers leren hoe zij hun rol als ‘werkgever’ van de afdeling of departement met verve en aanzien op zich kunnen nemen.

Nooit meer problemen procedure

Conflicten kosten vaak onnodige energie en tijd. De introductie van een intervisie en arbitrage procedure (in de wandelgang de ‘Nooit meer problemen’ procedure) leidt, met erkenning van ieders taak en verantwoordelijkheid, tot verstandige en constructieve oplossingen.