Partners

 

Twee weten meer dan één..
Samen los je feitelijk bijna alle problemen op.

 

Met de volgende partners werk ik samen:

In Nederland

VNG International Associé expert en trainer van VNG International die lokale overheden in ontwikkelingslanden en landen in transitie versterkt;
The Hague Academy for local governance Expert en trainer of The Haque Academie for Local Governance;
PBLQ International Moderator van studiereizen en trainer voor PBLQ International dat wereldwijd ambtenaren traint en overheidsorganisaties adviseert;
De Regisserende Gemeente Associé en trainer van de stichting ‘De regisserende gemeente’ die gemeentes ondersteunt bij het sturen en beslissen in het samenwerken met maatschappelijke organisaties;
Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid Lid Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid (NVP);
Netwerk Bedrijfsethiek Nederlandbing-integriteit-logo Lid Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN)

BING Wij leveren een bijdrage aan het bevorderenen borgen van de integriteit van organisaties,bestuurders en medewerkers

 

Internationaal

Council of Europe Expert en trainer voor de Council of Europe (Raad van Europa) voor versterking van HRM, goed bestuur en integriteit;
Nexus Integrity Consulting Associé organisatieadviseur en trainer Nexus Integrity Consulting BV (België) met focus op integriteit, veranderingscultuur en mensgerichte organisatiecultuur;
Belgische Promethio Voorzitter van het Belgische Promethio i.o., een netwerk en sociaal leerplatform om ethiek in organisaties te promoten
Escuela de Liderazgo Trainer van de leiderschapsschool (Escuela de Liderazgo) van de Universiteit van Murcia (Spanje);
European Network of Training Organisations for Local and Regional Authorities Partner van European Network of Training Organisations for Local and Regional Authorities (ENTO);
European Network for Business Ethics Lid European Network for Business Ethics (EBEN)