Waar is die $ 240 miljoen gebleven?


Integriteitsfonds-weblog-Henk

Waar is die $ 240 miljoen gebleven?

Bevordering van integriteit is vaak tweede of derde prioriteit. Dat er geen budget zou bestaan voor programma’s is de meest bekende dooddoener. In 2013 maant de OESO Nederland om harder op te treden tegen bedrijven die betrokken zijn bij buitenlandse corruptie. Justitie vervolgde slechts 8 van de 22 bekende corruptiezaken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken roept daarop een werkgroep bijeen. De boodschap aan de deelnemers, waaronder organisatie voor verantwoord ondernemen en transparantie, was echter teleurstellend. Het Ministerie heeft geen geld beschikbaar heeft voor de werkzaamheden van de projectgroep.

 Fonds voor Integriteitbeleid

 In dezelfde periode treft het Openbaar Ministerie een schikking met een internationaal off shore bedrijf. Een schikking betekent dat niemand voor de rechter komt ondanks het plegen van een misdrijf. De boete en de schikking bedragen tezamen is $ 240 miljoen. 200 Miljoen dollar als schadevergoeding voor onterecht verkregen inkomsten, zeg maar het geld dat aan corruptie is besteed.

Waar dat geld is gebleven? Waarschijnlijk naar de algemene rijksbegroting. In ieder geval niet naar organisaties die corruptie bestrijden en programma’s opzetten voor een integere bedrijfsvoering.

 Met corruptie zijn grote sommen geld gemoeid. Met meer menskracht moet Justitie verdachte bedrijven effectiever vervolgen en voor de rechter brengen. Stop het geld wat via boetes en vergoedingen wordt verkregen in een fonds om integriteit programma’s te financieren. Slecht geld dus naar goed geld! Niet alleen in Nederland, maar in alle landen gaat het om enorme bedragen.

 De dooddoener: ‘er is geen budget’ is dan van tafel.

Henk Bruning