Producten

 

Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen mensen om te voorzien in een behoefte van anderen in haar omgeving. Deze definitie van Wikipedia vul ik aan met het inzetten van de rijke morele waarden en normen van managers en medewerkers om verantwoord te sturen en te werken. Gezamenlijk vormen zij de identiteit van een organisatie en tonen zij de persoonlijkheid en het karakter van de werkers. Mijn bijdrage aan organisaties richt zich op de versterking van de volgende beleidsthema’s:

  • Human Resources of uitnodigend personeelsbeleid als sleutel voor succes
  • Verantwoord Besturen als leidraad voor politici en ambtenaren
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een zaak van afwegen
  • Integriteit is werken aan onderzoek en besluitvorming
  • Train de Trainer: opleiding voor mensen die de praktijk scherp houden
  • Part time ondersteuning op professionele basis

Ik houd van maatwerk. Op basis van een oriënterend gesprek met de organisatie doe ik voorstellen om de beleidsthema’s te versterken. In mijn werk sluit ik aan bij de beschikbare talenten met als motief voor de organisatie: ‘op eigen kracht verder’.