Opsteker voor Integriteit

??????????

Nieuw internationaal team voor integriteit

Opsteker voor integriteit

 ‘Wees zelf de verandering die je wilt bereiken’. Deze titel van een actieplan is een mooi resultaat van de 4e Integrity Course voor 25 ambtenaren uit Turkije en de Balkan. De deelnemers zijn zelfverzekerd en visionair. In Bosnië & Herzegovina is corruptie inmiddels een ‘burning’ issue. Wetgeving en anti-corruptie campagnes gaan de strijd aan tegen machtsmisbruik en zelfverrijking. Het versterken van integriteit om corruptie te voorkomen heeft ertoe geleid dat in Montenegro 60% van de publieke organisaties een integriteitsplan heeft ontwikkeld. Doel: meer vertrouwen van burgers in de overheid. Bewustwording en training zijn in Kosovo de nieuwe middelen om integriteit te integreren in het beleid van de overheid. Integriteit als karaktereigenschap van de overheid is ook de doelstelling in Servië. Het actieplan richt zich de komende tijd op de leidinggevenden om als voorbeeld te dienen voor hun medewerkers. Turkije kent sinds 2005 in alle ministeries een ethische commissie die goed bestuur beleidsmatig versterkt. Na 2008 zijn de commissies langzaam uitgedoofd. Een nieuwe impuls is nodig. Het actieplan voorziet in training programma’s voor ambtenaren. Het vergelijken van departementen met een groene, oranje en rode kaart moet leiden tot actieve managers. De Albanese deelnemers tonen zich realistisch. Corruptie is weliswaar onuitroeibaar, mensen zoeken vaak de mazen van de wet, maar alertheid ontstaat met een transparante organisatie, ethisch leiderschap, verbetering van de dienstverlening en het handhaven van de gedragscode. Op het oog kleine zaken krijgen aandacht in Macedonië. Naast de invoering van de wettelijk verplichte ambtseed gaan de deelnemers een enquête houden onder de ambtenaren op zoek naar de kwetsbare aspecten en risico’s. Net zoals in de Nederlandse Ambtenarenwet willen zij de bouwstenen van integriteit in de overheidsorganisatie invoeren.

Eilanden van integriteit

Dankzij steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn in 4 cursussen ruim 100 beleidsambtenaren opgeleid. Samen bouwen zij de bruggen voor een regionaal netwerk die elkaar bemoedigen, adviseren en inspireren. Jonge, energieke en nieuwsgierige professionals met hart voor de publieke zaak. Dat stemt optimistisch!

Henk Bruning