Affaires zoals de kinderopvangtoeslag (‘Ongekend onrecht’), het Groningse aardbevingsdossier en de haperende asielopvang hebben bestuurders en ambtenaren een koude douche bezorgd. Herbezinning op het bestuurlijk en ambtelijk vakmanschap is het gevolg. Gelukkig gebeurt dat op vele niveaus. Deze Leidraad biedt praktische wijsheid en een samenhangend palet van denkwerk en instrumenten. Met als gevolg een zichtbare en nabije overheid. Dat is wat burgers willen. Maak hen tot bondgenoot in goed bestuur. Wie goed doet, goed ontmoet!

Definitief Leidraad-Goed-bestuur-als-zekering-voor-het-wederzijdse-vertrouwen-van-burgers-en-overheid-17-2-22-Rev (1)