Het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de kindertoeslag affaire (2020) heeft de roep om een menselijke bestuurscultuur versterkt.  Hans Stukart en Henk Bruning ontwikkelden een leidraad en toetssteen die uitgaan van de betrokkenheid van gekozen bestuurders en ambtenaren bij de samenleving. Zij pleiten voor praktische wijsheid in de vaak complexe relatie tussen overheid, burgers en samenleving. Goed besturen is topsport en vereist training, tijd en reflectie. De leidraad biedt samenhang in de instrumenten om integriteit en goed bestuur te gebruiken en met elkaar te leren het vertrouwen tussen burgers en overheid te versterken en te kunnen herstellen.  De leidraad is gratis te downloaden. Ook bieden wij een leer- en trainingsprogramma aan voor professionele ambtenaren en politieke bestuurders. Voor nadere informatie: henkbruning@me.com.