Aanleiding

Het toepassen van beginselen zorgt voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur waar burgers en overheid elkaar vertrouwen. Dat is nodig, want het wantrouwen van burgers groeit. Er lijkt aan twee kanten bewustzijn nodig, bij de burger dat vertrouwen niet hetzelfde is als gelijk krijgen en bij bestuurders en ambtenaren dat zij werken volgens de Code goed of deugdelijk (betrouwbaar) bestuur (BZK, 2009). In het aangeboden programma verkennen bestuurders en ambtenaren vanuit eigen casuïstiek het toepassen van deze beginselen. Welke dilemma’s rijzen er en hoe kom je met de beginselen tot een juiste en aan de burgers uitlegbare oplossing?

Resultaat

Wat kunnen de deelnemers verwachten nadat zij dit programma hebben gevolgd?

 • Praktisch: Aanpak om concrete dilemma’s tot een beslissing te brengen;
 • Constructie: Leidraad voor een bestuurlijke beslissing gestoeld op beginselen;
 • Verantwoording: Inzicht aan alle betrokkenen in het waarom van een beslissing;
 • Vertrouwen: Versterking van het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur en andersom;
 • Preventie: Voorkomen van bestuurlijke debacles en schade.

Programma:

 • Inleiding: bespreking en duiding van de beginselen van goed bestuur
 • Bespreking betekenis en motivatie van elk van de beginselen
 • Behandeling van casuïstiek van deelnemers
 • Lokaliseren van dilemma’s en het toepassen van de onderzoeksmethodiek
 • Terugkomdag om ervaringen te delen
 • Programma samen met klant op maat gemaakt.

Lesmethode

Beginselen toepassen kun je trainen. Het is, met een knipoog naar de Olympische Spelen, een topsport. De training is  interactief en praktijkgericht. Aan de hand van de casus Schiphol/Lelystad Airport en de bestuurlijke domper van  ‘Ongekend onrecht’  bespreken we de missie en visie van integriteit & goed bestuur en oefenen we het toepassen van de 7 beginselen. Deelnemers ontvangen het onderzoek “Beginselen van deugdelijk bestuur. Hoe de overheid het vertrouwen van burgers kan borgen” (Bruning, H. 2019).  De groepsgrootte is rond de 12 deelnemers.

Doelgroep

Bestuurders en ambtenaren die werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken en professionals die met de overheid samenwerken. In-company programma is mogelijk evenals online via MS Teams en als intervisie.

Programmabegeleiders, opgave en informatie

Henk Bruning, adviseur en trainer HRM, Goed Bestuur/MVO & Integriteit. www.henkbruning.nl en Hans Stukart, internationaal trainer morele oordeelsvorming. www.dilemmics.nl
Informatie en opgave: henkbruning@me.com of 06 5515 79 16