Goed werkgeverschap

HRMGoed werkgeverschap

Wat is er beter op deze Dag van de Arbeid dan aandacht te besteden aan een uitwas op de arbeidsmarkt. De verontwaardiging over het bedrijf bookingcom is diep en algemeen. In 2019 maakte het bedrijf een miljardenwinst en sluisde dat door naar de aandeelhouders. Met als bizar sluitstuk dat het bedrijf vanwege de corona crisis aanklopt bij de overheid om financiële steun, want – zo klinkt de dreiging – anders volgen massaontslagen. Een simpele rekensom leert dat de 5000 medewerkers met een gemiddeld jaarsalaris van € 50.000 per jaar, leidt tot een totale loonsom van € 250 miljoen. Met andere woorden: als het bedrijf € 0,5 miljard terughaalt, dan kan het zijn werknemers ruim twee jaar betalen. Tegen die tijd zal er weer winst zijn. De wet verplicht werkgevers tot goed werkgeverschap en stelt 6 beginselen:

  1. Wees zorgvuldig – houd rekening met relevante feiten en belangen
  2. Geen misbruik van positie – werknemers mogen niet overgeleverd zijn aan willekeur
  3. Motiveer ingrijpende beslissingen – onderbouw beslissingen
  4. Vertrouwensbeginsel – Maak verwachtingen van werknemers waar
  5. Gelijkheidsbeginsel – maak geen onderscheid tussen werknemers
  6. Ongevallenverzekering – zorg voor een behoorlijke verzekering

Tot nu toe passen we deze beginselen toe op de interne organisatie. Het lijkt er nu op dat deze beginselen  niet gelden voor de andere belanghebbenden, zoals de raden van bestuur, commissarissen en aandeelhouders. Beginselen zijn een teken van beschaving hoe we met elkaar de samenleving en de arbeidsorganisaties inrichten en verzorgen. Het gedrag van bookingcom en andere bedrijven laat zien dat voor hen de beginselen en het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een abstractie of leeg begrip vormen. Bookingcom is niet zorgvuldig, maakt misbruik van de positie van aandeelhouders, motiveert niet de beslissing, maakt wel onderscheid tussen aandeelhouders en medewerkers en zorgt niet voor een behoorlijke verzekering voor haar werknemers in deze tijd van crisis.

Proefproces

Mijn suggestie is daarom een proefproces tegen bookingcom aan te spannen bij de rechter. De rechter kan dan een uitspraak doen over de reikwijdte van de wettelijk vastgestelde beginselen van goed werkgeverschap. De maatschappelijke schade van het niet benutten van miljarden winsten voor werk- en rechtszekerheid en het afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid worden nu echt te dol. Op 1 mei 1890 demonstreerden miljoenen mensen voor de 8-urige werkdag, betere arbeidsvoorwaarden en behoud van vrede. Laten we nu met moderne middelen verbetering afdwingen.

Henk Bruning

Een gedachte over “Goed werkgeverschap”

  1. Spetterheldere vaststelling en vraag > ‘De maatschappelijke schade van het niet benutten van miljarden winsten voor werk- en rechtszekerheid en het afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid worden nu echt te dol. ‘
    Ik stuur je blog aan iemand door m.b.t. ‘Laten we nu met moderne middelen verbetering afdwingen.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *