Gelukkig nieuwjaar

 Plezier in het werk

Gelukkig nieuwjaar

Deze wens horen en lezen we momenteel 100-den malen. Mensen wensen onze geluk en dat zelfs het volledige jaar lang. Dat is niet gering. Nieuwjaar is een tijd van reflectie, van even terug naar onze familie, vrienden en bekenden. Even weg uit de ‘harde’ werkelijkheid van ons werk en bestaan. Een soort van schuilen en weer op adem komen. En juist in die vertrouwde omgeving wensen wij en iedereen elkaar geluk. Als we na 1 januari weer ‘back to basis’ gaan en de wenskaarten hebben opgeborgen of weggegooid, neemt het leven de oude draad weer op. Alsof er niets veranderd is.

Dat hoeft niet. Volgens Aristoteles is geluk een goed dat door alle mensen omwille van zichzelf begeerd wordt. Het is geen middel van een doel op zich. Geluk is een morele deugd, het gulden midden tussen twee uitersten. Hij geeft ‘dapperheid’ als voorbeeld tussen lafheid en overmoed. Aristoteles was een realist die zijn kennis baseerde op waarnemen en de werkelijkheid te beschrijven en te duiden.

In de strijd tegen corruptie en machtsmisbruik gebruiken we waarnemen en duiding ook. Om aan te geven dat deze activiteiten niet overeenkomen met onze universele waarden. Letterlijk worden we er niet gelukkig van.

Een inspirerend voorbeeld geeft de Belgische moslim Mohamed El Bachiri. Hij verloor in 2016 zijn vrouw bij een terreuraanslag in Brussel. In plaats van de daders te haten, pleit hij voor de liefde en voor empathie als antwoord. Niet mensen de waarheid opdringen, maar de menselijkheid (goedheid en genialiteit) als uitgangspunt nemen. Elkaar op te zoeken en vanuit onze rijke gezamenlijke geschiedenis te werken aan een gelukkige toekomst.

Geluk als aanmoediging

Om die reden zijn de wensen voor geluk meer dan een symbolische actie in de veiligheid van ons bestaan. Het zijn aanmoedigingen om dapper te zijn. Niet laf of overmoedig, maar om binnen onze mogelijkheden het geluk te realiseren in ons werk en in ons bestaan. Te staan voor de waarden van onszelf en onze organisaties. Te zorgen dat de mensen in onze omgeving niet de kans krijgen om ons geluk te versjteren.

Bewaar enkele welgemeende ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Pak er regelmatig eentje om opnieuw te lezen of voor te lezen aan een collega. De wensen geven ongetwijfeld nieuwe energie om met elkaar ons aller geluk te versterken.

Ik wens u allen een Gelukkig jaar.

Henk Bruning