Een zonnige toekomst

Plezier in het werk

Een zonnige toekomst

Door droogte, honger en gebrek aan regen heeft Afrika enorm te lijden van de klimaatverandering terwijl het slechts 2% bijdraagt aan het broeikaseffect. China, VS en Europa zijn de grootste vervuilers. Om die reden vraagt Afrika bij monde van Akinwumi Adesina, CEO van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) om effectief leiderschap en betrokkenheid van de wereld om de milieuafspraken van Parijs na te komen. Het is een overtuigende uitnodiging om het denken in eigen belang, ‘America first ‘ of ‘Nederland eerst’ de nek om te draaien. Adesina schetst de driehoek van bedreigingen: extreme armoede op het platteland, hoge werkloosheid onder jongeren en het klimaat en milieuproblemen. Samen brengen ze terrorisme naar Europa en vluchtende jongeren van wie velen verdrinken in de Middellandse zee. “De toekomst voor hen ligt niet in Europa maar in Afrika zelf”.

In onze tijd gaat onevenredig veel aandacht uit naar stompzinnige en immorele ‘wereldleiders’ die vooral aan zichzelf denken. Het is verfrissend te luisteren naar originele suggesties van verstandige en betrokken deskundigen. De zon kan meer doen dan groente te laten groeien. Met dit motto wil de AfDB in de komende 10 jaren 25 miljoen ‘Jobs Youth’ banen creëren en met hernieuwbare energie vervuilende brandstoffen uitbannen. Hiermee biedt Afrika ook oplossingen voor Europese problemen. Op onze beurt kunnen wij bijdragen aan een welvarend en perspectiefvol Afrika. Met een moedig klimaatbeleid en verantwoord gebruik van menselijke talenten, natuurlijke hulpbronnen en een open houding naar onze collega’s in andere landen.

Genoemde wereldleiders denken nog steeds dat de zon om hen draait. Wij weten met Galilei (1597) dat wij om de zon draaien. Met die bescheidenheid, nieuwsgierigheid en kennis kunnen we grensoverschrijdend samenwerken aan een goede wereld.

Ik wens u allen een zonnig 2019.

Henk Bruning