Bent u ook een durfal?

Partners

Bent u ook een durfal?

In de strijd tegen corruptie strijden in de media de grote zaken om voorrang. De FIFA is koploper. De arrestaties op hoog niveau in China, de diepgewortelde gewoonte van corruptie in Griekenland, Spanje, Macedonië en andere landen en de zelfverrijking en bestuurlijke blunders in eigen land zijn ‘breaking news’. Zij verlammen de gewone sterveling in zijn of haar verlangen naar eerlijkheid en onbaatzuchtigheid. Als we ons al niet naïef vinden dan toch wel eenzaam of onbetekenend.

Een ontmoeting deze week met 7 jonge mensen uit Kenia, Ethiopië, Tunesië, Jordanië en Indonesië geeft moed. Zij staan aan het begin van hun loopbaan bij de overheid in hun land. Nieuwsgierig naar hoe collega’s in Nederland corruptie bestrijden en integriteit bevorderen. Zij vertellen over hun kleine successen in de strijd tegen corruptie. Zoals het gebruik van IT en online registratiesystemen om informatie te ordenen en processen inzichtelijk te maken; de versterking van controles zodat subsidies voor werkgelegenheid wél bij de burgers komen; de organisatie van 25 workshops om ambtenaren bekend te maken met wat omkoping kan zijn; de installatie van een onafhankelijke ethische commissie.

Hun alledaagse werk- en privé situaties zijn niet eenvoudig getuige de kleine en grote dilemma’s:

  • Vertel ik mijn manager dat een collega en vriend zich ziek heeft gemeld maar eigenlijk een vakantiedag viert?
  • Voeg ik een persoonlijke mening van mijn manager toe aan de wettekst?
  • Help ik een vriend bij een procedure?
  • Accepteer ik een vergoeding van een parlementslid in ruil voor informatie uit het auditrapport?
  • Verander ik de procedure in het voordeel van mijn familie?
  • Rapporteer ik de rol van een collega in een aanbestedingsprocedure?
  • Meld ik dat mannelijke collega’s mij als vrouwelijke leidinggevende niet serieus nemen?

Blijven ontmoeten

Toch komen ze naar Nederland om met elkaar en ons te spreken over hun dilemma’s en professionele waarden. Verantwoordelijkheid, gelijkheid, eerlijk zijn, benaderbaar, de moreel juiste dingen doen en verantwoording willen afleggen voor de eigen houding en gedrag. Zij zijn niet de enigen! Het is daarom goed om naast het grote nieuws ook deze individuele collega’s met hun durf en principes te blijven ontmoeten en in het zonnetje te zetten.

Samen veroveren we ruimte op die van de normloosheid en wetteloosheid.

‘We ’ll never walk alone’

Ik wens jullie allen een goede zomerperiode en graag tot ziens.

Henk Bruning