Neem tijd voor dilemma’s

Plezier in het werk

Neem tijd voor dilemma’s

De corona crisis leidt tot serieuze dilemma’s van onszelf in de omgang met anderen. Help elkaar met de nieuwe en lastige dilemma’s om te gaan. Meest in het oog valt de beslissing een patiënt of een andere patiënt op de IC toe te laten. De beslissing om gedupeerde ondernemers met spoed van geld te voorzien om de eerste nood te lenigen, strijdt met het risico op fraude. Voor handhavers op straat is het dilemma fysiek te handhaven of vanwege de eigen gezondheid op afstand te blijven. Onze regering heeft als dilemma: bied ik directe steun aan Italië en Spanje of pas ik een procedure toe? Voor vele burgers: ga ik mijn oude vader of moeder ontmoeten of pas ik me aan het isoleerbeleid van de instelling aan? Veel dilemma’s zijn al in protocollen opgelost en dat scheelt natuurlijk in steeds weer dezelfde afweging te maken. Zo luidt het protocol van IC-intensivisten om mensen boven de 80 jaar, met ziekte en een slechte prognose en voor verkeersslachtoffers voor wie het er slecht uitziet, niet meer op de IC op te nemen. Is er geen duidelijk protocol, dan helpt het om dilemma’s, waarbij gevoelens, morele waarden, regels en wetten met elkaar strijd voeren, zorgvuldig te onderzoeken. Om wroeging achteraf te voorkomen, maar vooral om ingrijpende beslissingen te kunnen nemen en uit te leggen aan belanghebbenden: We hebben terdege rekening gehouden met de schade die onze beslissing u berokkent.

Dilemmaonderzoek via moreel beraad

Het 7 stappen is een effectieve en efficiënte methode voor collegiaal onderzoek van een dilemma:

Stap 1: Voor welke tweestrijd sta ik: doe ik dit of doe ik dat?

Stap 2: Wie zijn de belanghebbenden? Wat zijn hun rechten en belangen?

Stap 3: Wat zijn de feiten? Wat zeggen wetgeving en codes? Is meer informatie nodig?

Stap 4: Benoem de argumenten voor beide beslissingen. Sta open voor argumenten van anderen

Stap 5: Weeg de argumenten aan de hand van professionele waarden en wetten; reken met gevolgen en bepaal of er wellicht smoezen (verzinsels) in het geding zijn

Stap 6: Beslis: welke argument geeft de doorslag, maar ook welke schade levert mijn beslissing op voor andere belanghebbenden? Bepaal vanuit de tegenargumenten hoe we schade kunnen beperken.

Stap 7: Ga na: Voel ik mij moreel en professioneel goed bij de genomen beslissing? Indien  niet goed, dan is heroverweging gewenst. Indien wel goed de beslissing uitvoeren.

Uitlegbaar

De beslissing is nu van argumenten voorzien en uitlegbaar vanuit de professionele of bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het moreel beraad neemt de morele druk weg, genereert moed om kritisch te zijn en overtuiging om een lastige beslissing te nemen. Bovendien ontstaan heldere protocollen. Goed om te weten is dat elke beslissing voorlopig is, maar op basis van nieuwe informatie kan en moet worden herzien. Neem ook in de huidige crisis tijd om te heroverwegen, samen met je collega’s.

Henk Bruning, trainer moreel beraad

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *