Geeft Syrische islamitische en christelijke minderheid militaire bescherming

Plezier in het werk

Geeft Syrische islamitische en christelijke minderheid militaire bescherming

Wereldwijd ondersteunen Nederland en Europa talrijke landen met programma’s goed bestuur, integriteit en versterking van de rechtsstaat. Deze programma’s bieden trainingen, bewustwording, deskundigheidsvorming en gendergelijkheid. Eenmaal ‘thuis’ willen de deelnemers zelfbewust, enthousiast, geïnspireerd en vol goede moed met hun kennis aan de slag. Helaas valt het rendement van de investeringen soms tegen. Corrupte en dictatoriale dwarsliggers zijn daar debet aan. Maar ook onvoldoende ervaring met democratische besluitvorming bij de deelnemers. Democratie bouwen kost nu eenmaal tijd. Organisaties zoals VNG International, CILC, Helsinki Committee, Clingendael, Rekenkamer, Ecorys, maar ook private ondernemingen zoals PWC, EY, KPMG en vele andere doen goed werk en verdienen aan dit business model. Europese en Nederlandse belastingbetalers maken dit gelukkig mogelijk. In de Noord-Syrische regio hebben Syrische Koerden, Arabische stammen, Turkmenen, Mandeëers, Jezidi’s en christenen van diverse pluimage met hun strijdkrachten vele offers in de strijd tegen IS gebracht en tegelijk een moderne samenleving gecreëerd. Gebaseerd op mensenrechten, vrijheid en gelijke behandeling van vrouwen, mannen. Precies de EU-waarden die wij in onze programma’s promoten. Deze samenleving staat nu onder druk vanuit Syrië, Turkije en Rusland. Drie landen met een uiterst slechte reputatie op het gebied van democratie, oorlogsrecht en mensenrechten. Het einde van een veelbelovend maatschappelijk experiment en een nieuwe oorlog met veel burgerslachtoffers zijn hoogstwaarschijnlijk. Dat mag niet gebeuren en het is zaak om, naast diplomatie, zo snel mogelijk fysiek militaire bescherming te bieden.  Als uiting van solidariteit met een samenleving die de waarden van EU en NAVO in de praktijk brengt in de meest moeilijke omstandigheden. Maar ook vanwege dankbaarheid dat zij ons gered hebben van IS. Als mondiaal voorbeeld van een deugdelijke samenleving is Europa aan zet. Het initiatief van de Duitse minister van Defensie voor een internationaal gecontroleerde veiligheidszone met de NAVO verdient politieke en publieke steun. Zeker nu Turkije dreigend rept van ‘neutraliseren’ (lees: verpletteren) van Koerdische strijders.

Oproep

Laten we als professionele organisaties druk uitoefenen op onze opdrachtgevers, de regering en de Europese Commissie. Geweld is natuurlijk niet dé oplossing, maar beginselen, goed bestuur en integriteit zijn het waard verdedigd te worden. Tegenstanders van vrede en rechtsstaat moeten weten dat de NAVO en EU een grens trekken en serieuze bescherming bieden. Daarna kunnen EU en NAVO Turkije ondersteunen in zijn terechte wens om het enorme vluchtelingen probleem op een menswaardige wijze op te lossen in de regio.

Henk Bruning

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *