Certificering

 

Bloeiende praktijk van Integriteit

 

Een bordje op de deur met een Integriteitskeurmerk is een mooi streven en geeft aan dat er aandacht in uw organisatie is voor integer handelen.

Certificering is echter meer dan het afvinken van een groslijst met activiteiten zoals de Ambtenarenwet voor overheden of de OESO richtlijnen voor ondernemers voorschrijven. Van groter nut is een praktische en herkenbare invulling van integriteit en verantwoord ondernemen in de organisatie.

Om dat te weten is het goed de leidinggevenden en medewerkers als interne integriteitsexperts te laten spreken. (zie Train de Trainer)

Procedure Certificering

Stap 1 interview met de bestuurder/CEO
Interview met de Ondernemingsraad
Interview met medewerker met integriteit in zijn portefeuille
Stap 2 bestudering van het beleid op papier
Lezing van het sociaal jaarverslag
Stap 3 korte enquête onder alle medewerkers via email
Stap 4 Gesprek met enkele groepen middenkader en medewerkers over de praktijk, welke dilemma’s zij ontmoeten en hoe de organisatie daar mee omgaat en welke inschatting bestaat over mogelijke risico’s en welke schade de organisatie kan lopen
Stap 5 Rapport met bevindingen en toelichting aan bestuurder
Bespreking bevindingen door de bestuurder/CEO met OR
Borgen van de aanbevelingen in te nemen acties
Vaststellen controle en onderhoudsplan
Stap 6 Communicatie van bestuurder/CEO aan de organisatie
Vaststellen takenpakket portefeuillehouder integriteit
Stap 7 Bij voldoende beoordeling certificering organisatie
Bij onvoldoende beoordeling een verbeter plan van aanpak

De certificering bestaat uit:

  • keurmerk als plakkaat voor aan de muur
  • beoordeling zoals hierboven omschreven
  • voor de tijd van 1 jaar

Jaarlijkse controle zou als het mooi is een kwestie van afvinken kunnen zijn en wordt het keurmerk vervangen voor het komende Integere jaar.