Affaires zoals de kinderopvangtoeslag (‘Ongekend onrecht’), het Groningse aardbevingsdossier en de haperende asielopvang hebben bestuurders en ambtenaren een koude douche bezorgd. Herbezinning op het bestuurlijk en ambtelijk vakmanschap is het gevolg. Gelukkig gebeurt dat op vele niveaus. Training voor de alledaagse wedstrijd is nodig. Deze Leidraad biedt praktische wijsheid en een samenhangend palet van denkwerk en instrumenten. Met als gevolg een zichtbare en nabije overheid. Dat is wat burgers willen. Maak hen tot bondgenoot in goed bestuur. Wie goed doet, goed ontmoet!

Definitief Leidraad-Goed-bestuur-als-zekering-voor-het-wederzijdse-vertrouwen-van-burgers-en-overheid-17-2-22-Rev (1)

Beginselen van deugdelijk bestuur

Een praktijkonderzoek naar de toepassing van de 7 beginselen van goed bestuur op de Alders tafel rond de ontwikkeling van Schiphol en Lelystad Airport. Conclusie: Duidelijk is dat het werken vanuit de beginselen onderbelicht is geweest. Ze waren niet bekend of in de waan van de dag vergeten. De casus Alders tafel is een rijke bron om  te leren hoe je als overheid de regie behoudt bij complexe maatschappelijke ontwikkelingen en ervoor zorgt dat het inhoudelijk doel overeind blijft. Bestuurders en ambtenaren kunnen het onderzoek gebruiken om zelf de beginselen van goed bestuur toe te passen en de samenwerking met en het vertrouwen van de burgers te versterken.

Het onderzoek is gratis te downloaden: Hoe de overheid het vertrouwen van burgers kan borgen. Onderzoek Alderstafel Lelystad Airport

 

To Be Honest …

 

Finding Inspiration and Integrity in Public Service and Business

 

To be honest… opent de ramen, werkt als een gids en is een praktisch werkboek bestemd voor allen die hart hebben voor de publieke zaak; en het verantwoord regeren en ondernemen als voorwaarde zien voor een leefbare en plezierige internationale samenleving.

Verantwoord besturen en ondernemen zijn onmisbare beleidsonderdelen van welke moderne overheid of bedrijf dan ook. Integriteit en een actief personeelsbeleid zorgen voor een levendige en constructief debat binnen de overheid, het bedrijfsleven en met de samenleving.
Het bespreken en toepassen van individuele en organisatorische waarden maken een organisatie dynamisch. Integriteit is een werkwoord en nodigt mensen uit te excelleren en hun persoonlijkheid en identiteit te verbinden met de missie van de organisatie. Die betrokkenheid geeft plezier in de ontmoeting met elkaar en het gezamenlijk debat die het imago en de kwaliteit van de overheid en het bedrijfsleven versterken. Daar wordt iedereen gelukkig van!

Uitgave: November 2014
Taal: Engels
Prijs: € 15,00

Overige uitgegeven boeken:

Integridad y Buen Gobierno
Sobre cómo recuperar el placer por trabajo bien hecho al servicio de la sociedad
Taal: Spaans
Prijs: € 14,00

Integridad y buen gobierno

Dilemma’s aan de Top
Topmensen in de publieke en semi-publieke sector over integriteit
Taal: Nederlands
Prijs: € 15,00

Dilemma's aan de Top

Besteladres: henkbruning@me.com